První český BioBlitz v polních podmínkách organizovali členové Týmu Funkční Biodiverzity!

28

V sobotu 27.5. 2023 se konala akce BioBlitz pro veřejnost v Dolním Újezdě u Litomyšle. Organizovali ji naši kolegové Hana Vašková, Pavel Saska, Jiří Skuhrovec, Milan Řezáč a Hana Platková za spoluorganizace Spolku pro inovaci a udržitelnost v zemědělství (SIUZ) a ZD Dolní Újezd.

Nela: Co je vlastně BioBlitz a co je jeho cílem?

Hana V.: BioBlitz je metoda sběru dat z terénu za aktivní účasti veřejnosti pod dohledem odborníků. Taková akce obvykle trvá 1-2 dny. Cílem BioBlitzu je nejen sesbírat veškeré informace o biodiverzitě rostlin a živočichů, popřípadě i hub z daného území, rovněž se zaměřuje na edukaci veřejnosti.

Nela: Čím byl tento BioBlitz výjimečný?

Hana V: Byla to první akce tohoto typu v České republice, která se organizovala v polních podmínkách.

Nela: Pro koho je BioBlitz primárně určen? Nebo na akci může participovat kdokoli?

Hana V: Účastnit se může kdokoli, primárně se ale účastní nadšenci do přírody, studenti a jejich rodiny nebo učitelé.

Nela: Jak vysoká byla účast?

Hana V: Poměrně vysoká. V průběhu celého dne přišlo asi 115lidí. Byli to účastníci téměř všech zájmových skupin: od naprostých laiků přes zvídavé učitele, po členy ornitologické společnosti. Nejvíc se mi líbila aktivita a neuvěřitelné znalosti asi osmiletého kluka, který byl nadšen do poznávání hmyzu i rostlin.

Pavel: Trošku nás ale mrzelo, že nepřišel prakticky nikdo ze státní správy. Oslovovali jsme SZIF, ČIŽP, AOPK, MZe, MŽP a další organizace. Sobota a místo (Dolní Újezd nedaleko Litomyšle) nebyly asi příliš lukrativní. Proto příště asi uděláme BioBlitz dvoudenní, abychom v pracovní den přitáhli i tyto potenciální účastníky a školy, a o víkendu pak místní obyvatele.

Nela: Proč jste se rozhodli BioBlitz organizovat?

Hana V.: Tato akce je součástí mezinárodního projektu ConservES, do kterého je zapojena i Francie, Německo a Belgie. BioBlitz proběhne, respektive proběhl v každé ze zúčastněných zemí.

Nela: A jaké měli dojmy z akce ostatní organizátoři?

Jiří: Akce byla skvělá. Dorazilo asi 115lidí, které to bavilo. Na mém stanovišti si mohli vyzkoušet entomologickou metodu sběru hmyzu ve vegetaci, tzv. smýkání. Řekl bych, že hlavně rodiny s dětmi to moc bavilo. Každý účastník vykonal 20 smyků, pak jsme mu měřili délku paže a jeho výšku, protože tyto parametry by mohly ovlivnit velikost „úlovku“. Myslíme, že data jsou dostatečná jako základ pro budoucí metodickou publikaci. Následně jsem s nimi rozebral nasmýkané bezobratlé a ukázal jim zejména užitečné druhy, predátory škůdců a rovněž škodlivý hmyz.

Hana P.: Mně se to moc líbilo. Kromě rodin s dětmi se objevili i starší lidé. Můj stánek byl hned úvodní. Vysvětlovala jsem účastníkům, co je čeká, do čeho se můžou zapojit, a mimo jiné jsem představovala projekt občanské vědy NAJDI.JE, který mapuje invazní bezobratlé v Česku.

Milan: Na mém stanovišti jsme se věnovali plevelům. Přišli především lidé z okolních vesnic, většinou rodinky s dětmi. Návštěvníky jsem nejprve nechal hledat a sepsat jim známé rostliny, pro ně neznámé jsme pak společně probrali. Někteří projevili soutěživého ducha, snažili se udělat rekord v počtu nalezených druhů. U potůčku jsme našli i invazivní netýkavku žláznatou. Součástí prezentace byla ukázka kvantitativního hodnocení vegetace pomocí fytocenologického čtverce.

Pavel: Já jsem obstarával zemní pasti. Bylo fajn vidět, že účastníky zaujalo, co všechno na poli žije a jakou úlohu jednotlivé druhy zastávají. Přiblížil jsem účastníkům střevlíky, pavouky, různé další členovce, jako mnohonožky a podobně. Pasti byly zakopány jen přes noc, přesto jsme nachytali spoustu druhů. Kolegové ještě nezmínili, že všichni účastníci dostali k vyplnění formuláře, kam zapisovali druhy, které pozorovali. Nyní tyto formuláře digitalizujeme a ve spolupráci se zahraničními kolegy na projektu ConservES budou sloužit jako podklad k publikaci na téma BioBlitz. Jak bylo zmiňováno, žádný takový BioBlitz ještě neproběhl a tím pádem ani nebyla vydána žádná publikace.