RNDr. Jiří Skuhrovec, Ph.D.

Crop Research Institute · Function of Invertebrate and Plant Biodiversity in Agro-Ecosystems

Stats

Publications


182

Reads


34,043

Citations


1,300

Bio

Počátky mé vědecké kariéry jsou spojeny s taxonomii nosatcovitých brouků (Curculionoidea), zejména tribu Hyperini. Během mé diplomové práce jsem se věnoval morfologii jejich nedospělých stádií. V roce 2006 jsem s kolegy dr. M. Fikáčkem a dr. P. Šípkem založil a poprvé zorganizoval mezinárodní konferenci IBM (Immature Beetles Meeting; www.immaturebeetles.eu), která se detailně věnuje morfologii, biologii a ekologii nedospělých stádií brouků. Konference se dosud pořádá v Praze každý lichý rok.

Postupem času se má výzkumná aktivita zaměřila více na studium biologie a ekologie herbivorů, což je dosud jedná z mých hlavních výzkumných činností. Podstatná část mé aktivity se týká ekosystémových služeb a možnosti jejich využití v zemědělské praxi. V rámci tohoto velmi širokého tématu se zabývám zejména interakcí mezi hmyzem a rostlinou, ale také využitím biologické kontroly v boji proti škůdcům nebo i predací semen, týká se zejména té predisperzní. Tyto komplexní studie vždy zahrnují i studium biologie a ekologie cílových škůdců nebo jejich přirozených nepřátel. V posledních letech se detailně věnuji studiu vlivu různých abiotických (zejména teploty), ale i biotických faktorů na růst populace mšic a jejich přirozených nepřátel, zejména slunéčkovitých brouků a jejich parazitoidů.

Během studií slunéčkovitých brouků se má aktivita zaměřila i na invazní druhy bezobratlých živočichů, a jejich vliv na původní ekologické vztahy v krajině. Založil jsem platformu NAJDI.JE, která se snaží zapojit širokou veřejnost do sledování šíření invazních druhů. Široká veřejnost nám pomáhá k pochopení mechanismu šíření invazních druhů a jejich vlivu na společenstva, k ochraně biodiverzity, tvorbě legislativy a řešení vážných problémů spojených s invazními druhy. V rámci projektu se dost věnuji popularizaci jak v odborných časopisech, tak i na sociálních médiích, příležitostně také v rozhlase a televizi.

Ve VÚRV pracuji od roku 2007, nejdříve na oddělení herbologie a po restrukturalizaci výzkumného ústavu v roce 2014 pracuji v týmu Funkce diverzity bezobratlých a rostlin v agroekosystémech (Funkční biodiverzita).

Vzdělání:

2003: Mgr. katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

2007: Ph.D. a RNDr. katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

 

Profesní zkušenosti:

2004 – 2016: preparátor na oddělení entomologie, Národní Muzem v Praze

2007 – 2014: vědecký pracovník/entomolog na oddělení herbologie, Výzkumný ústav rostlinné výroby v Praze- Ruzyni

2014 – dosud: vědecký pracovník v týmu Funkce diverzity bezobratlých a rostlin v agro-ekosystémech, VÚRV, v.v.i., Praha – Ruzyně

 

Zahraniční stáže:

2010 – 2011: stipendium Alexander von Humboldt Foundation, oddělení Zoologie v Bavarian State Collection v Mnichově, Německo (host: Dr. Michael Balke) (6 měsíců)

2022, 2019, 2016, 2015: NERC Centre for Ecology & Hydrology, prof. Helen E. Roy, Wallingford, GB; and Anglia Ruskin University, dr. Peter M. J. Brown, Cambridge, GB (čtyřikrát dva týdny)

 

Členství ve vědeckých společnostech a odborných skupinách:

Česká společnost entomologická, CURCULIO-Institut, Entomological Society of America

Editor v časopisech Journal of Insect Biodiversity, Insects a Arthropoda; 2006 – 2012 Snudebiller

Pracovní skupina MZe Biodiverzita

TEL

+420 233 022 323
+420 702087694

E-MAIL

jiri.skuhrovec@vurv.cz

RESEARCH GATE

Kontaktujte ma

  Jirislav's latest news

  Cenu ředitele za rok 2023 získal náš kolega Jiří Skuhrovec a projekt InvaHub

  V úterý 23.1.2024 proběhlo předávání každoročního ocenění z rukou ředitele naší instituce RNDr. Mikuláše Madarase, Ph.D., a náměstka pro vědu a výzkum doc. Ing. Romana Pavely, Ph.D.

  Výzkumný ústav navštívil ministr zemědělství. Náš tým byl u toho!

  Ve čtvrtek 2.11.2023 navštívil náš institut ministr zemědělství Marek Výborný společně s vrchním ředitelem sekce ekologického zemědělství, komodit, výzkumu a vzdělávání Petrem Jílkem.

  Terénní výzkumníci v akci: náš tým odstartoval polní pokusy, které poběží napříč Evropou pod...

  První část terénního výzkumu v rámci mezinárodního projektu ConzervES je za námi. Do projektu byla aktivně zapojena převážná část našeho týmu. V první linii potem zářili vedoucí Pavel Saska, Hana Vašková, Jiří Skuhrovec, Milan Řezáč, Jan Štrobach a Ambre Sacco, která je u nás na svém post-doktorském tažení z Université de Rennes, Francie.

  Jirislav's latest papers

  Jirislav's latest projects

  Občanská věda-důležitý prostředek sledování šíření invazivních druhů bezobratlých

  V poslední době, v souvislosti s klimatickou změnou a tranzitními příležitostmi, rozšiřuje mnoho druhů bezobratlých oblast svého výskytu mimo původní zeměpisné hranice. S využitím...