Mgr. Hana Platková, Ph.D.

Crop Research Institute · Function of Invertebrate and Plant Biodiversity in Agro-Ecosystems

Stats

Publications


7

Reads


389

Citations


11

Bio

Už od počátku vysokoškolského studia jsem se věnovala ekologii hmyzu, zejména vztahům mezi herbivorním hmyzem a jejich hostitelskými rostlinami. Jako modelovou skupinu jsem si vybrala mšice, kde se zaměřuji především na hostitelskou specializaci a faktory, které ji ovlivňují. Během studia jsem měla příležitost sbírat a dále zpracovávat materiál z korunového patra lužního lesa v oblasti soutoku Moravy a Dyje pomocí vysokozdvižné plošiny. Získaný materiál byl dále identifikován pomocí DNA barcodingu během mé první stáže ve výzkumném ústavu Centre de Biologie pour la Gestion des Populations ve francouzském Montpellier, se kterou dosud intenzivně spolupracuji.

Ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby se věnuji experimentům zaměřeným na populační ekologii mšic na obilninách. S využitím životních tabulek studujeme faktory, které růst populace mšic ovlivňují – to mohou být meziodrůdové rozdíly v rezistenci vůči mšicím, stav hostitelské rostliny jako takový nebo celkově vliv podmínek okolí.

Kromě klasického experimentálního výzkumu spolupracuji také na projektu NAJDI.JE, který zapojuje do výzkumu širokou veřejnost (tzv. citizen science, občanská věda). Jedná se o projekt monitorující výskyt vybraných invazních druhů bezobratlých a umožňuje nám tak predikci jejich šíření a potenciální ekonomický dopad na hospodářství. V projektu mám na starost propagaci a popularizaci, ale také přípravu dat, která jsou získávána díky dobrovolníkům z řad široké veřejnosti.

V mé doktorské práci se zaměřuji na vztah mezi vybranými znaky životních historií mšic a jejich distribucí, diverzitou a potravní strategií. Výzkum je založen zejména na zpracování rozsáhlé databáze mšic Palearktu a jejich hostitelských rostlin, která je propojena s údaji o ekologických nárocích a znacích životní historie obou skupin.

Mimo vědeckou práci se věnuji ochraně zvířat a vedu vlastní benefiční projekt Srdce za mříží, zapojující umělce a designéry do pomoci organizacím, azylům a útulkům, které zvířatům nějakým způsobem pomáhají.

 

Vzdělání:
2016: Mgr. katedra biologie, Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity

 

Profesní zkušenosti:

2018 – dosud: vědecký pracovník v týmu Funkce diverzity bezobratlých a rostlin v agroekosystémech, VÚRV, v.v.i., Praha – Ruzyně.

2020 – dosud: vedoucí benefičního projektu Srdce za mříží

2018: event manažerka mezinárodní konference CARE – Conference on Animal Rights in Europe, Prague

 

Zahraniční stáže

Od roku 2015 spolupracuji s francouzským výzkumným centrem CBGP –  Centre de Biologie pour la Gestion des Populations (Montpellier, Francie). V rámci první stáže jsme pomocí DNA barcodingu a klasické morfologické determinace určovali mšice ze sběrů v korunovém patře temperátního lužního lesa. Ve spolupráci pokračujeme i nadále a během doktorského studia zatím proběhly dvě kratší stáže (2018, 2020) ke konzultaci společného projektu.

TEL

+420 233 022 323

E-MAIL

platkova@vurv.cz

RESEARCH GATE

Kontaktujte ma

  Haniny novinky

  Výzkumný ústav navštívil ministr zemědělství. Náš tým byl u toho!

  Ve čtvrtek 2.11.2023 navštívil náš institut ministr zemědělství Marek Výborný společně s vrchním ředitelem sekce ekologického zemědělství, komodit, výzkumu a vzdělávání Petrem Jílkem.

  NAJDI.JE bylo součástí setkání odborníků na biologické invaze

  Na půdě Botanického ústavu AV ČR v Průhonicích se konalo první setkání odborníků na biologické invaze – vědců, ochránců přírody, zástupců krajských úřadů i nevládních organizací.

  První český BioBlitz v polních podmínkách organizovali členové Týmu Funkční Biodiverzity!

  V sobotu 27.5. 2023 se konala akce BioBlitz pro veřejnost v Dolním Újezdě u Litomyšle.

  Haniny nejnovější publikace

  Haniny nejnovější projekty

  Občanská věda-důležitý prostředek sledování šíření invazivních druhů bezobratlých

  V poslední době, v souvislosti s klimatickou změnou a tranzitními příležitostmi, rozšiřuje mnoho druhů bezobratlých oblast svého výskytu mimo původní zeměpisné hranice. S využitím...