RNDr. Milan Řezáč, Ph.D.

Crop Research Institute · Biodiversity Lab
PhD

Stats

Publications


125

Reads


23,777

Citations


1,261

Bio

Moje výzkumná práce se týká především ekologie, etologie a taxonomie pavoukovců a cévnatých rostlin. Zajímá mě, jakou roli hrají v ekosystémech a jak interagují s prostředím. Tyto modelové skupiny využívám ve výzkumu s uplatněním v zemědělství a ochraně přírody.

Zajímá mě distribuce biodiverzity v krajině a její ochrana, konkrétně jak je ovlivňována zemědělskými zásahy a používáním agrochemikálií. V ekologických studiích používám společenstva cévnatých rostlin pro charakterizaci prostředí.

Zabývám se subletálními efekty pesticidů projevujícími se u modelových organismů. Za studii vlivu pesticidů na vybrané aspekty biologie užitečných organismů jsem v roce 2011 získal cenu ministra zemědělství. Na mezinárodní úrovni byly oceněny moje studie zabývající se potravní specializací a způsoby reprodukce.

Příležitostně přednáším na univerzitách, dlouhodobě se podílím na výuce předmětu arachnologie na Masarykově univerzitě v Brně. Momentálně školím studenty z Karlovy univerzity v Praze a z České zemědělské univerzity, v minulosti také z Jihočeské univerzity V Českých Budějovicích a Technické univerzity v Liberci. Věnuji se popularizaci v odborných časopisech a na sociálních médiích, příležitostně také v rozhlase a televizi.

 

Vzdělání:

2002: Mgr. Katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

2007: Ph.D. a RNDr. Katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

 

Profesní zkušenosti:

2005–dosud: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.

2018–2019: Mikrobiologický ústav AV ČR

2012–2013: University of Bern, Švýcarsko, post doc

2009–2010: University of Akron, Ohio, USA, post doc

2002–2006: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

 

Zahraniční stáže:

Vedle dvou výše zmíněných post doc zaměstnání na univerzitách ve Švýcarsku a USA půlroční sabbatical v USA (Oklahoma State University in Stillwater, Oklahoma, USA) a několik krátkodobějších studijních pobytů, např. v Izraeli (Ben Gurion University of the Negev; 2003, 2004, 2007, 2011), Německu (The University of Greifswald; 2008, 2009) a Španělsku (University of La Laguna; 2006, 2010).

 

Členství ve vědeckých společnostech a odborných skupinách:

předseda České arachnologické společnosti, z. s.

American Arachnological Society, International Society of Arachnology

Redakční rada časopisu Živa

TEL

233022416, 702087681

E-MAIL

rezac@vurv.cz

RESEARCH GATE

Kontaktujte ma

  Milanovy novinky

  120. Seminář České Arachnologické společnosti se uskutečnil v našem ústavu

  V sobotu 9.12. 2023 se setkalo téměř 40 arachnologů a nadšenců do této vědy o pavoucích ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, aby zde poreferovali o svých objevech. Seminář se konal na počest dlouholetého tahouna české arachnologie Vlastimila Růžičky.

  Získali jsme nový projekt na podporu biodiverzity na Praze 6!

  Pražské letiště Václava Havla, které je významným sousedem našeho výzkumného ústavu, vyhlásilo soutěž pro projekty, které mají za cíl podporu biologické rozmanitosti v jeho okolí.

  Výzkumný ústav navštívil ministr zemědělství. Náš tým byl u toho!

  Ve čtvrtek 2.11.2023 navštívil náš institut ministr zemědělství Marek Výborný společně s vrchním ředitelem sekce ekologického zemědělství, komodit, výzkumu a vzdělávání Petrem Jílkem.

  Milanovy nejnovější publikace

  Milanovy nejnovější projekty

  Zvýšení pestrosti ruzyňských agroekosystémů vytvořením refugií pro podporu biodiverzity bezobratlých živočichů

  Cílem předkládaného projektu je zvýšit biodiverzitu a estetickou hodnotu agroekosystémů na katastrálním území Prahy-Ruzyně. Navrhovaná opatření mají několik rovin.

  Vliv pesticidů na ekosystémové služby přirozených nepřátel škůdců plodin skrze jejich nutriční ekologii

  Neonicotinoid insecticides hinder the pupation and metamorphosis into adults in a crabronid wasp (2020)Neonicotinoids suppress contact chemoreception in a common farmland spider (2020)