doc. RNDr. Pavel Saska, Ph.D.

Crop Research Institute · Group Functional Diversity of Insects and Plants in Agroecosystems · Associate Professor

Stats

Publications


97

Reads


16,852

Citations


1,808

Bio

Moje výzkumná práce se točí hlavně okolo ekologie hmyzu a zemědělské entomologie. Zajímá mě, jakou úlohu jednotlivé skupiny bezobratlých v agroekosystémech hrají, a jak interagují s rostlinami a prostředím.

Velký díl mé výzkumné činnosti dlouhodobě zaujímá téma predace semen plevelů bezobratlými, včetně identifikace klíčových skupin predátorů semen, jejich potravních preferencí a ekologických nároků, dále pochopení příčin časoprostorové variability v predaci semen. Pochopení těchto základních ekologických vazeb je nezbytné pro větší využití predátorů semen při přirozené ochraně plodin před plevely. Druhý hlavní směr výzkumu aktuálně tvoří využití životních tabulek pro predikci růstu populace mšic na obilninách. Studujeme faktory, které růst populace mšic ovlivňují (stav hostitelské rostliny, meziodrůdové rozdíly v rezistenci vůči mšicím, a podobně). Dále se zabývám abiotickými faktory prostředí (zejména teplotou) a jejich významem pro vývoj a výskyt hmyzu v prostoru a v čase. Zajímají mě nedospělá stadia hmyzu. V rámci týmu jsem expert na čeleď Carabidae (střevlíkovití). Ve své práci využívám pokročilé statistické metody a principy meta-analýzy.

V rámci hodnocení rizik agronomických postupů a prostředků ochrany rostlin jsem se věnoval významu zavádění GMO kukuřice pro vybrané skupiny přirozených nepřátel hmyzích škůdců a subletálních efektů glyfosátu na demografii mšic a jejich přirozených nepřátel. Zajímá mě význam mimoprodukčních ploch v zemědělské krajině pro udržení populací přirozených nepřátel škůdců, a jak tyto plochy ovlivňují ekosystémové služby poskytované biodiverzitou.

Ve VÚRV pracuji od roku 2001, nejprve na oddělení entomologie a od jeho rozdělení v roce 2014 vedu tým Funkce diverzity bezobratlých a rostlin v agroekosystémech (Funkční biodiverzita).

 

Vzdělání:

2000: Mgr. katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

2005: Ph.D. a RNDr. katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

2010: docent na katedře ekologie, Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze.

 

Profesní zkušenosti:

2001 – 2014: vědecký pracovník/entomolog na oddělení entomologie, Výzkumný ústav rostlinné výroby v Praze- Ruzyni.

2008 – dosud: asistent (částečný úvazek 0,1) na katedře ekologie, Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze.

2014 – dosud: vedoucí týmu Funkce diverzity bezobratlých a rostlin v agroekosystémech, VÚRV, v.v.i., Praha – Ruzyně.

 

Zahraniční stáže:

2003 – 2004: stipendium EU programu Mme Marie Curie Training Site na Graduate School of Production Ecology and Conservation Resources (PE&RC), Crop and Weed Ecology, Wageningen University, Wageningen, Nizozemsko (9 měsíců).

2006: stipendium Onderzoekersbeurs na PE&RC, Crop and Weed Ecology, Wageningen University, Wageningen, Nizozemsko (3 měsíce).

2008: stipendium Onderzoekersbeurs na PE&RC, Centre for Crop Systems Analysis, Wageningen University, Wageningen, Nizozemsko (4 měsíce).

2018-2019: mobilita CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008503 na Centre for Crop Systems Analysis, Wageningen University and Research, Wageningen, Nizozemsko (6 měsíců)

 

Členství ve vědeckých společnostech a odborných skupinách:

Česká společnost entomologická, Česká herbologická společnost, European Weed Research Society, Entomological Society of America

Člen hodnotícího panelu 504 GAČR (2015-2017, od 2021) a 506 GAČR (2009-2011).

Pracovní skupina MZe Biodiverzita

TEL

233022416, 702087638

E-MAIL

saska@vurv.cz

RESEARCH GATE

Kontaktujte ma

  Pavlovy novinky

  Výzkumný ústav navštívil ministr zemědělství. Náš tým byl u toho!

  Ve čtvrtek 2.11.2023 navštívil náš institut ministr zemědělství Marek Výborný společně s vrchním ředitelem sekce ekologického zemědělství, komodit, výzkumu a vzdělávání Petrem Jílkem.

  Terénní výzkumníci v akci: náš tým odstartoval polní pokusy, které poběží napříč Evropou pod...

  První část terénního výzkumu v rámci mezinárodního projektu ConzervES je za námi. Do projektu byla aktivně zapojena převážná část našeho týmu. V první linii potem zářili vedoucí Pavel Saska, Hana Vašková, Jiří Skuhrovec, Milan Řezáč, Jan Štrobach a Ambre Sacco, která je u nás na svém post-doktorském tažení z Université de Rennes, Francie.

  První český BioBlitz v polních podmínkách organizovali členové Týmu Funkční Biodiverzity!

  V sobotu 27.5. 2023 se konala akce BioBlitz pro veřejnost v Dolním Újezdě u Litomyšle.

  Pavlovy nejnovější publikace

  Pavlovy nejnovější projekty

  Kalibrace metody detekce semen plevelů v potravě střevlíkovitých brouků

  Tento projekt má 3 hlavní cíle: 1) Vytvořit životaschopnou spolupráci mezi pracovišti zabývajícími se kvalitativním hodnocením predace plevelů střevlíkovitými brouky; 2) Předat vědomosti a...