Úspěch na mezinárodní vědecké konferenci

Náš týmový benjamínek Nela Gloríková se právě vrátila z 33. ročníku Evropského arachnologického kongresu, kde dosáhla velkého úspěchu. Její příspěvek byl oceněn...

Databáze škodlivých invazních organismů

Za podpory MZe bude v roce 2022 vytvořena „centrální“ databáze nepůvodních škodlivých organismů na základě sdílených georeferencovaných dat jednotlivých institucí nebo veřejných aktivit....

WEBINÁŘ “Precizní zemědělství v rostlinné výrobě” – zavádění nových technologií v zemědělství

Co se dozvíte: Zorganizovali jsme webinář o precizním zemědělství a biodiverzitě. Cílem webináře organizované Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i....