WEBINÁŘ “Precizní zemědělství v rostlinné výrobě” – zavádění nových technologií v zemědělství

31

Co se dozvíte: Zorganizovali jsme webinář o precizním zemědělství a biodiverzitě.

Cílem webináře organizované Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i. týmem Funkce biodiverzity bezobratlých a rostlin v agrosystémech ve spolupráci s Centrem precizního zemědělství při ČZU Praha pro Zemědělský svaz ČR a Institut vzdělávání v zemědělství, o. p.s. bylo rozšíření povědomí účastníků o možnosti využití nových technologiích a praktických postupů uplatnitelných v precizním zemědělství v návaznosti na výzvy spojené s připravovanými a nově zaváděnými ekoschématy, od jejichž realizace se bude nově odvíjet přístup k zemědělským podporám. V detailních souvislostech byli účastníci obeznámeni s podstatou ekosystémových služeb, chytrým způsobem využívání biopásů pro podporu biodiverzity a ochranou přírodních zdrojů používaných zemědělci pro produkci potravin. Dozvěděli se o významu refugií v krajině, seznámili se s podstatou populační dynamiky hmyzu i trofických interakcí. Naučili se zpracovávat efektivně obrazové informace pomocí vegetačních indexů a interpretovat je v návaznosti na agronomická sledování. V neposlední řadě se frekventanti dozvěděli o významu časových řad a jejich využití pro odhad výnosů pří využití dálkového průzkumu v návaznosti na informace z výnosoměrů.

Webinář byl pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.1.1 , Vzdělávací akce

Odehrál se v on-line prostředí Microsoft Teams od února do dubna 2022 s tímto programem přednášek:

  1. Úvod do biodiverzity v zemědělské krajině lektor: doc. RNDr. Pavel Saska, Ph.D., RNDr. Milan Řezáč, Ph.D., RNDr. Jiří Skuhrovec, Ph.D.
  2. Ekosystémové služby v zemědělství lektor: RNDr. Milan Řezáč, Ph.D., doc. RNDr. Pavel Saska, Ph.D., Ing. Hana Foffová, RNDr. Jiří Skuhrovec, Ph.D.
  3. Opatření pro podporu biodiverzity lektoři: Ing. Hana Foffová, RNDr. Jiří Skuhrovec, Ph.D. ., RNDr. Milan Řezáč, Ph.D.
  4. Sběr dat, jejich zpracování a robotické technika lektor: doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D.
  5. Dálkový průzkum země v zemědělství lektorka: Ing. Kateřina Křížová
  6. Precizní zemědělství a senzorika lektor: Ing. Jan Lukáš, Ph.D.

Doprovodné materiály Pokles diverzity hmyzu v zemědělské krajině a možnosti jejíjo zvýšení, Příručka precizního zemědělství pro praxi  a Implementace principů precizního zemědělství do rostlinné výroby jsou volně ke stažení ve formátu *.pdf. Videozáznam je ke shlédnutí zde.