Spoluorganizovali jsme třídenní mezinárodní plevelářský workshop!

19

Od 10. do 12. května se konal Workshop pracovní skupiny Weed Vegetation and Biodiversity pod organizací European Weed Research Society (EWRS), který byl první po sloučení původních dvou pracovních skupin Weed mapping a Weeds and biodiversity. Akce se konala v prostorách České zemědělské univerzity, kde pomocnou ruku s organizací přiložil vedoucí týmu Pavel Saska a naše herboložka Hana Vašková, které jsme se ptali na dojmy a zkušenosti.

Nela: Pro koho byla konference určena?

Hana: Konference byla určena pro vědce se zájmem o výzkum plevelů, jejich biodiverzitu a jejich mapování. Účastnili se i zaoceánští hosté z Illinois v USA a Kanady, kteří se věnují rezistenci plevelů vůči herbicidům a půdní zásobě semen.

Nela: Součástí workshopu byla i exkurze, na jaké místa jste ji naplánovali?

Hana: Účastníkům jsme chtěli ukázat hlavně plodiny  a plevele typické pro Česko. Exkurzi jsme proto měli v chmelnici a na makovém poli.

Nela: Plevelářský workshop v téhle podobě je novinkou, jaké účasti se váš letošní první ročník dočkal?

Hana: Vskutku mezinárodní! Hostili jsme 46 účastníků z 12 zemí včetně USA a Kanady.

Nela: Jaký si z workshopu měla nakonec dojmy?

Hana: Bylo to inspirativní. Osobně jsem navázala nové  vztahy a ráda bych se vrhla do přípravy nových studií. Zpětně ale vidím nedostatek příspěvků ohledně predace semen, co se doufejme v dalších ročnících změní.

Nela: I tvůj příspěvek byl na téma predace semen, nebo se mýlím?

Hana: Právě že nebyl! V tom jsem udělala změnu (pro mnoho lidí překvapivou), na chvíli jsem opustila svoje hlavní téma a prezentovala jsem příspěvek o nové metodě detekce plevelů s pomocí termokamery. Tato práce je součástí našeho projektu NAZV – Autonomní systémy jako nástroje integrované produkce zeleniny. Termografie se díky stále nižší ceně přesouvá i do zemědělství. Díky různé odrazivosti teploty rostlin je možné detekovat jednotlivé druhy plevelů.