IPBES Youth workshop 2022

50

Naše kolegyně Hanka Vašková se nedáno zúčastnila workshopu organizovaného IPBES. Protože se taková akce nekoná každý den, zeptali jsme se na pár podrobností.

Co zkratka IPBES znamená?

IPBES je zkratka pro Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, což je organizace, která se globálně zabývá stavem biodiverzity a ekosystémovými službami. Tento panel je přidružený při OSN a propojuje neziskové organizace, vědce, aktivisty a politiky. Jeho cílem je pomáhat zainteresovaným stranám („Decision a policy makers“) dospět ke smysluplným rozhodnutím.

Kde a kdo tento workshop letos organizoval?

Po dvouleté prodlevě způsobené pandemií byl workshop organizován na německém Vilémově ostrově u Rujány (Insel Vilm). Ostrov je přírodní rezervací a není trvale obydlen. Konají se tam jenom akce podobného rázu. Kromě IPBES tuto akci spoluorganizovala německá organizace ekvivalentní k české AOPK.

Proč je důležité se podobných akcí účastnit? Co osobně ti to přineslo?

Tento workshop byl určen výhradně pro mladé a talentované studenty, vědce nebo aktivisty zabývající se palčivými problémy týkajícími se životního prostředí. Díky tomu jsem mohla sdílet své myšlenky a poznatky s věkově blízkými kolegy a zároveň jsem slyšela jiné názory a myšlenky. Díky celosvětové účasti jsem si uvědomila, že se k přírodě nahlíží z mnoha úhlů v závislosti na kultuře a odvětví.

Odkud byli ostatní účastníci?

Nevím, jestli je nutné vyjmenovávat všech 23 Zemí, odkud účastníci přijeli, ale bylo to velmi pestré např. Argentina, Kostarika, Kolumbie, Thajsko, Filipíny, Nový Zéland, Francie, Německo nebo Švédsko.

Jak vypadal takový den na workshopu?

Náš den začínal už v brzkých ranních hodinách pozorováním diversity ptáků a rostlin, která je pro tento ostrov specifická, protože tento ostrov nebyl po 300 let obhospodařován. Následovala společná snídaně připravená z lokálních surovin stejně jako zbytek jídel. Dny se od sebe lišily jednotlivými přednáškovými bloky nebo společnou prací na Nature Future Framework, což je modelování a vizualizace přírodě blízké budoucnosti.

Jak se dá podobného workshopu zúčastnit?

Konkrétně na tento workshop IPBES byla vypsaná výzva, kde bylo potřeba podat přihlášku s přiloženým životopisem a motivačním dopisem. Dále musí uchazeče doporučit organizace zabývající se životním prostředím. Na základě těchto podkladů organizátoři vyberou účastníky. Konkurence je vysoká, neboť z každého kontinentu je vybráno jenom 5 účastníků!

Můžeme se těšit na zveřejnění výsledků z workshopu?

Určitě můžete! Na stránkách IPBES bude ke zhlédnutí krátkometrážní film z workshopu a plánujeme napsat společný vědecký článek zabývající se Nature Future Framework z pohledu mladé generace (všem účastníkům bylo do 30 let).