Vliv pesticidů na ekosystémové služby přirozených nepřátel škůdců plodin skrze jejich nutriční ekologii

  89

  Poskytovatel

  Identifikační kód

  LTAUSA18171

  Řešitel

  RNDr. Milan Řezáč, Ph.D

  Další podílející se osoby

  Zahájení řešení

  01.01.2019

  Ukončení řešení

  31.12.2023

  Objectives of the solution

  Cílem projektu je zjistit vliv subletálních dávek běžně používaných pesticidů (insekticidů, herbicidů a fungicidů) na predační chování a příjem živin modelovými bezobratlými predátory agroekosystémů s využitím reálné kořisti různé nutriční hodnoty.

  Results