Zvýšení pestrosti ruzyňských agroekosystémů vytvořením refugií pro podporu biodiverzity bezobratlých živočichů

  97

  Poskytovatel

  Letiště Praha, a.s.

  Identifikační kód

  Řešitel

  RNDr. Milan Řezáč, Ph.D

  Další podílející se osoby

  Zahájení řešení

  2023

  Ukončení řešení

  2024

  Cíle řešení

  Cílem předkládaného projektu je zvýšit biodiverzitu a estetickou hodnotu agroekosystémů na katastrálním území Prahy-Ruzyně. Navrhovaná opatření mají několik rovin.

  1. Bude změněn dosavadní způsob hospodaření na vybraných plochách za účelem podpory
   biodiverzity.
  2. Dopady nového způsobu hospodaření budou dokumentovány provedením inventarizace
   rostlin a bezobratlých živočichů před změnou a následným monitoringem po změně.
  3. O významu provedených změn pro zdraví krajiny za podpory Letiště Praha, a.s. bude
   veřejnost informována pomocí informačních tabulí nainstalovaných u cest poblíž ploch se
   změnou hospodaření.

  Pro zvýšení biodiverzity byla vymezena plocha, která nebude sloužit k produkci plodin, ale k podpoře hmyzu živícího se nektarem či pylem. Těmi jsou například motýli či zástupci žahadlového blanokřídlého hmyzu jako jsou včely či čmeláci. Na této ploše bude vyseta směs nektarodárných rostlin jako je svazenka či hořčice.

  Dále bude na vybraných plochách vyseta mozaika minoritních polních plodin, tak aby byla zvýšena strukturální, mikroklimatická a potravní variabilita území pro bezobratlé živočichy. Budou uplatněny plodiny, u nichž byl prokázán pozitivní vliv na biodiverzitu. Konkrétně čirok a bér, jejichž pletiva uvolňují chemické látky zamezující rozvoj chorob a škůdců. Z tohoto důvodu mají nižší nároky na ošetřování pesticidy. Čirok navíc v době květu (přelom července a srpna) představuje významný zdroj potravy pro blanokřídlý hmyz

  Výsledky