Občanská věda-důležitý prostředek sledování šíření invazivních druhů bezobratlých

  62

  Poskytovatel

  Identifikační kód

  LTC19011

  Řešitel

  RNDr. Jiří Skuhrovec, Ph.D.

  Další podílející se osoby

  Zahájení řešení

  16.05.2019

  Ukončení řešení

  30.06.2022

  Objectives of the solution

  V poslední době, v souvislosti s klimatickou změnou a tranzitními příležitostmi, rozšiřuje mnoho druhů bezobratlých oblast svého výskytu mimo původní zeměpisné hranice. S využitím dosavadních metod a tradičních přístupů sledování výskytu bezobratlých je velmi obtížné stanovit počátek a ranou fázi tohoto šíření.

  Pro tento účel je vhodným prostředkem „občanská věda“, metoda zapojující do systematického monitorování invazí bezobratlých širokou veřejnost. Cílem projektu je zavedení „občanské vědy“ za účelem sledování průběhu invazí vybraných druhů bezobratlých v České republice a vyhodnocení výsledků šíření vybraných druhů bezobratlých.