Den otevřených dveří 2022

40

V článku se dozvíte: Co jsme veřejnosti představovali.

Během dne Otevřených dveří ve VÚRV (31. května) jsme obsadili tři stanoviště zaměřené na prezentaci našeho výzkumu. Jedno stanoviště bylo zaměřeno na prezentaci projektu NAJDIJE.CZ, který se zabývá monitoringem šíření invazních druhů hmyzu. Byly představeny aktuální pátrací akce, do kterých se může zapojit široká veřejnost a napomoci tak vědcům sesbírat potřebná data.

Druhé stanoviště se zabývalo ekosystémovými službami v porostech plodin. Vysvětlovali jsme, proč je důležité se zajímat o biodiverzitu v zemědělské krajině a následně jsme ukazovali vybrané druhy pochytané v zemních pastech. Děti se pokoušely jednotlivé druhy určit a přijít na to, co užitečného dělají. Příkladem mohou být střevlíci – kvapník plstnatý (Pseudoophonus rufipes) nebo střevlíček měděný (Poecilus cupreus). Oba jsou nespecializovaní semenožraví brouci, kteří přispívají k regulaci semen plevelů i hmyzích škůdců (např. mšic). Ukazovali jsme práci se mšicemi. Mnoho žáků díky našim strašilkám australským (Extatosoma tiaratum) zjistilo, že se hmyzu nemusí bát a že se hmyz může chovat i jako domácí mazlíček.

Třetí stanoviště přiblížilo využití nejnovějších technologií v zemědělství. Bylo možné si nasimulovat létání s dronem. Byly ukázány snímky porostu pšenice z dronu. Honza Lukáš ukázal moderní měřáky větru, teploty nebo vlhka, a vysvětlil, jak tyto vnější vlivy můžou ovlivnit pěstovanou plodinu.