Ing. Kateřina Křížová, Ph.D.

Crop Research Institute · Function of Invertebrate and Plant Biodiversity in Agro-Ecosystems

Stats

Publications


17

Reads


706

Citations


16

Bio

Studium na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze mi poskytlo široký rozhled v problematice aplikací environmentálních věd do praxe. Především mě zaujaly prostorové analýzy v GIS a jejich využití v nejrůznějších odvětvích ekologie. Pro svou diplomovou práci jsem si zvolila téma spojené s Precizním zemědělstvím, kde jde v principu o aplikaci moderních metod a technologií ve snaze zefektivnit rostlinnou produkci, jak ekonomicky, tak environmentálně. Touto cestou jsem se dostala k práci s daty Dálkového průzkumu Země, predevším k družicovým snímkům. Jejich analýzou jsme schopni v závislosti na prostorovém a časovém rozlišení poměrně přesně stanovovat aktuální stav porostů polních plodin. Znalost spektrální odezvy vegetace tak umožňuje identifikovat oblasti s vyšší mírou stresu, např. z nedostatku živin či vláhy. Většina družicových snímků, které se dnes k těmto účelům využívají, jsou snímky multispektrální, tedy zahrnující pásma viditelného a infračerveného záření. Tato spektra jsou ovšem velmi často ovlivněna výskytem oblačnosti, což velmi limituje jejich použitelnost. Proto se v poslední době zaměřujeme na studium možností využití radarových snímků, které jsou k dispozici bez ohledu na meteorologickou situaci.

Kromě zpracování distančních dat se v rámci svého působení ve VÚRV věnuji i čistě prostorovým aplikacím v GIS, jako je například analýza land-use či tvorba map rozšíření invazivních druhů.

V neposlední řadě má práce zahrnuje i obecnou datovou analýzu. Díky nedávné stáži v IIASA v Rakousku jsem si mimo jiné osvojila práci s agro-environmentálním modelem EPIC-IIASA, který nám na základě regionálních dat umožňuje simulovat celou škálu faktorů (výnos, abiotický stres, organický uhlík) s využitím různých scénářů zemědělského managementu. Tento typ analýz lze potom velmi dobře využít v rámci řešení různých projektů s přesahem do tvorby agro-environmentálních politik.

 

Vzdělání:

 

2016: Magisterský titul v oboru Aplikovaná ekologie, Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze.

2016 – současnost: Doktorské studium v oboru Technika zemědělských technologických systémů, užší zaměření na využití spektrálního zobrazování v rámci konceptu Precizního zemědělství, Technická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze.

 

Profesní zkušenosti:

 

2016 – 2017: Analýza dat dálkového průzkumu Země, Gisat, s.r.o.

2017 – současnost: Vědecko-výzkumný pracovník v týmu Funkce diverzity bezobratlých a rostlin v agroekosystémech, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

 

Zahraniční stáže:

 

2019: Mobilita v rámci projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008503 na Polytechnické univerzitě v Madridu (5 týdnů)

2021: Odborná stáž v rámci projektu Strategické řízení VÚRV, v.v.i., Podaktivita 5.5.7 Rozvoj mezinárodní spolupráce se zahraničními výzkumnými organizacemi v International Institute for Applied Systems Analysis, Laxenburg, Rakousko (3 měsíce)

TEL

+420 233 022 323 | +420 773 051 711

E-MAIL

krizovak@vurv.cz

RESEARCH GATE

Kontaktujte ma

  Katčiny novinky

  Výzkumný ústav navštívil ministr zemědělství. Náš tým byl u toho!

  Ve čtvrtek 2.11.2023 navštívil náš institut ministr zemědělství Marek Výborný společně s vrchním ředitelem sekce ekologického zemědělství, komodit, výzkumu a vzdělávání Petrem Jílkem.

  První český BioBlitz v polních podmínkách organizovali členové Týmu Funkční Biodiverzity!

  V sobotu 27.5. 2023 se konala akce BioBlitz pro veřejnost v Dolním Újezdě u Litomyšle.

  Přichází Biosmršť 2023

  Do Evropy se prostřednictvím člověka, ať už záměrně či omylem, dostalo už zhruba čtrnáct tisíc nepůvodních druhů. Invazní jsou pak ty z nich, které se masivně šíří a mohou ohrožovat biologickou rozmanitost, ekonomiku nebo dokonce lidské zdraví.

  Katčiny nejnovější publikace

  Katčiny nejnovější projekty