Doc. Ing. Zdenka Martinková, CSc.

Crop Research Institute · Function of Invertebrate and Plant Biodiversity in Agro-Ecosystems

Vzdělání

1977: Ing. Vysoká škola zemědělská v Praze, obor fytotechnický

1989: CSc. Vysoká škola zemědělská v Praze

2008: doc. katedra ekologie, Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze.

Profesní zkušenosti

1977 – Státní statek Klíčany – ředitelství -agronom

1984 – 1987 – Výzkumný ústav rostlinné výroby – interní aspirantka

1987 – 2006 – Výzkumný ústav rostlinné výroby – vědecká pracovnice

2007 – Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. – vědecká pracovnice

Odborné zaměření:

Studium ekologie hospodářsky významných plevelných rostlin se zvláštním důrazem na biologii semen (studium primární a sekundární dormance, vlivu faktorů prostředí na klíčivost a vzcházení plevelů, vliv predace bezobratlých živočichů v počáteční fázi vzniku půdní banky semen) a ekologie hospodářsky významných škůdců (hmyz, slimáci) a jejich přirozených nepřátel (biologie, populační dynamika a prognoza).

TEL

+420 233 022 288
+420 702 087 693

RESEARCH GATE

Kontaktujte ma

  Zdenkiny novinky

  Výzkumný ústav navštívil ministr zemědělství. Náš tým byl u toho!

  Ve čtvrtek 2.11.2023 navštívil náš institut ministr zemědělství Marek Výborný společně s vrchním ředitelem sekce ekologického zemědělství, komodit, výzkumu a vzdělávání Petrem Jílkem.

  První český BioBlitz v polních podmínkách organizovali členové Týmu Funkční Biodiverzity!

  V sobotu 27.5. 2023 se konala akce BioBlitz pro veřejnost v Dolním Újezdě u Litomyšle.

  Přichází Biosmršť 2023

  Do Evropy se prostřednictvím člověka, ať už záměrně či omylem, dostalo už zhruba čtrnáct tisíc nepůvodních druhů. Invazní jsou pak ty z nich, které se masivně šíří a mohou ohrožovat biologickou rozmanitost, ekonomiku nebo dokonce lidské zdraví.

  Zdenkiny nejnovější výstupy

  Zdenkiny nejnovější projekty